Archive For The “Sự truyền nhiệt” Category

Thi công bảo ôn, nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt

Thi công bảo ôn, nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt

Để tiến  hành thi công bảo ôn được tốt, chúng ta phải tìm hiểu nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt cho các loại máy móc thiết bị. Nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt được dựa trên cơ sở nào, mời các bạn cùng trang web bọc bảo ôn tìm hiểu các vấn đề như hiện…

NHẬN BỌC BẢO ÔN, CÁCH NHIỆT – TÌM HIỂU SỰ TRUYỀN NHIỆT

NHẬN BỌC BẢO ÔN, CÁCH NHIỆT – TÌM HIỂU SỰ TRUYỀN NHIỆT

Sự truyền nhiệt là tác nhân có hại trong các vấn đề bọc bảo ôn, cách nhiệt thiết bị. Truyền nhiệt là một quá trình trao đổi năng lượng vật lý giữa các môi trường. Nhiệt độ luôn có xu hướng di chuyển từ nơi cao đến nơi thấp hơn, và nhiệt độ ở các…

Go Top