Author Archive

NHẬN BỌC BẢO ÔN, CÁCH NHIỆT – TÌM HIỂU SỰ TRUYỀN NHIỆT

NHẬN BỌC BẢO ÔN, CÁCH NHIỆT – TÌM HIỂU SỰ TRUYỀN NHIỆT

Sự truyền nhiệt là tác nhân có hại trong các vấn đề bọc bảo ôn, cách nhiệt thiết bị. Truyền nhiệt là một quá trình trao đổi năng lượng vật lý giữa các môi trường. Nhiệt độ luôn có xu hướng di chuyển từ nơi cao đến nơi thấp hơn, và nhiệt độ ở các…

Go Top