Để tiến  hành thi công bảo ôn được tốt, chúng ta phải tìm hiểu nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt cho các loại máy móc thiết bị. Nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt được dựa trên cơ sở nào, mời các bạn cùng trang web bọc bảo ôn tìm hiểu các vấn đề như hiện tượng thất thoát nhiệt, các phương thức truyền nhiệt. Vật liệu cách nhiệt và các biện pháp bảo tồn nhiệt. Qua đó chúng ta sẽ đưa ra được các phương án bọc bảo ôn tốt nhất tùy từng trường hợp.

Chúng tôi là nhà thầu thi công lắp đặt bảo ôn nhiều năm kinh nghiệm, với đội ngũ kỹ sư thiết kế tính toán, bóc tách chính xác, kết hợp với đội ngũ kỹ thuật thi công tay nghề cao đảm bảo tạo ra các sản phẩm mỹ quan và đep mắt. Nhận bọc bảo ôn cách nhiệt công nghiệp cho các thiết bị như bọc bảo ôn đường ống, bảo ôn các thiết bị thùng chứa, các thiết bị gia nhiệt, bảo ôn thiết bị lạnh v.v.

Hiện tượng thất thoát nhiệt và các phương thức truyền nhiệt
Bọc bảo ôn cách nhiệt đường ống

Bọc bảo ôn cách nhiệt

Có ba phương thức truyền nhiệt gây nên hiện tượng thất thoát nhiệt đó là: truyền dẫn nhiệt trực tiếp, đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt. Sự dẫn truyền nhiệt trực tiếp là năng lượng nhiệt di chuyển trong nội bộ một vật liệu rắn hoặc giữa các vật liệu rắn, chất rắn tiếp xúc nhau, tốc độ truyền nhiệt phụ thuộc vào tính dẫn nhiệt của chất rắn đó, ví dụ sự truyền nhiệt của 1 cốc cà phê nóng bằng cốc inox và cốc cà phê nóng bằng gốm sẽ khác nhau. Phương thức truyền nhiệt thứ 2 là truyền nhiệt đối lưu xảy ra đối với chất lỏng hoặc khí. Ở đây sự truyền nhiệt diễn ra bởi sự di chuyển của các phân tử theo kiểu di chuyển tuần hoàn, môi trường xung quanh nguồn nhiệt nóng hoặc lạnh sẽ dần dần bị thay đổi theo xu hướng cân bằng với nguồn nhiệt. Cuối cùng, bức xạ là bức xạ hồng ngoại đến từ nguồn nhiệt. Ví dụ cảm giác ấm áp khi tắm nắng.

Bọc bảo ôn đường ống

Bọc bảo ôn cách nhiệt đường ống

Vật liệu cách nhiệt và các nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt

Trong thi công bảo ôn để giảm thiểu sự tổn thất nhiệt, người ta phải dùng các biện pháp bảo ôn cho thiết. Ví dụ như bọc bảo ôn đường ống dẫn nhiệt nóng, đường ống dẫn nhiệt, bảo ôn lò đốt, lò gia nhiệt, bảo ôn máy sấy, lò sấy v.v. Nguyên tắc bảo ôn cách nhiệt hoạt động theo cách ngăn chặn hoặc làm chậm các quá trình truyền dẫn, trao đổi nhiệt này. Các biện pháp ngăn chặn tốt nhất đó là sử dụng các loại vật liệu bảo ôn gồm các loại sợi bông vô cơ, bông khoáng, bông thủy tinh, bông cao su lưu hóa superlon, các loại bọt PU foam, bọt PE, tấm màng kiểu túi khí v.v.

Tác dụng của bọc bảo ôn cách nhiệt là tác dụng tổng hợp của cả 3 yếu tố rất quan trọng đó là giảm sự truyền nhiệt trực tiếp bởi các vật liệu bảo ôn dẫn nhiệt kém, giảm thiểu sự trao đổi đối lưu chủ yếu là của các phân tử không khí nóng, giảm thiểu sự truyền nhiệt bức xạ.